Akce

VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2021 - ON-LINE

VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2021 - ON-LINE

16.11.2021 10:29

VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR formou ,,on-line“ příspěvků na transparentní účet

 

Předvánoční tradicí pro občany Prahy 6 se stal Vánoční Bazááár, který od roku 2013 pořádá Nadační fond Šestý smysl ve spolupráci s Městskou částí Prahy 6. Bohužel však letos (stejně tak, jako v loňském roce) jsme nuceni z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace spojené s COVID-19 charitativní bazáááár ZRUŠIT.

 

Přesto však není ani v této pochmurné době možno zapomínat na to, že mezi námi žijí rodiny, které nejenže řeší nesnáze související s pandemií jako my ostatní, ale mají k tomu ještě veliké starosti o své nejbližší a nejzranitelnější- o své děti a jejich zdraví.

 

Přestože se tedy Bazááár nekoná, můžete pomáhat ,,on-line“ přispěním do dobročinné sbírky.

 

Nadační fond má zřízenu veřejnou sbírku (S-MHMP/1241484/2013) a k ní je přiřazen speciální transparentní bankovní účet, č.ú.: 107-5920070207/0100, zřízený u Komerční Banky. V.S: bazarek

           

Výtěžek je určen pro mentálně postižené mladistvé z Prahy 6 (jejich příběhy naleznete ZDE), které Nadační fond Šestý smysl vybral ve spolupráci se sociálním odborem MČ Prahy 6. 


VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2021 - ON-LINE