O nás

"Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte."

Dalajláma

O nadačním fondu

Nadační fond Šestý smysl (dále jen „NF“) je právnickou osobou - účelovým sdružením majetku. Byl zřízen v souladu se zákonem č. 227 / 1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a to Zakládací smlouvou ze dne 19.4.2013.

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Naším hlavním cílem je podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů, začínající sportovce, umělce atp.

NF Šestý smysl je unikátní tím, že finanční prostředky nezískává výhradně od sponzorů a dárců, ale z větší částí tím, že organizuje kulturní a sportovní akce spojené s charitou. Návštěvníci se tak přijdou zadarmo pobavit na různá divadelní a hudební představení či fotbalové zápasy nebo se svými dětmi na dětský den, a zároveň zakoupením věcí z dobročinné sbírky či úhradou dobrovolného vstupného nebo zasláním DMS pomohou dobré věci. Další specifikum NF Šestý smysl oproti ostatním nadacím a nadačním fondům je to, že pomoc je v zásadě poskytována materiálně, tedy zakoupením konkrétních zdravotních pomůcek, speciálních přístrojů příp. úhradou léčebných pobytů a asistenčních služeb a je tedy oproti zasílání finančních částek zcela transparentní. Pomoc je poskytovaná lokálně na území Prahy 6 a členové NF tak mají jasnou zpětnou vazbu, jak bylo se zakoupenými dary naloženo. Navíc udržují s většinou obdarovaných i osobní styk a obdarovaní a jejich rodiny se účastní akcí pořádaných Nadačním fondem. Všichni členové NF vykonávají svou činnost dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na jakýkoliv honorář a veškeré získané prostředky (s nezbytnými náklady např. na provoz webového serveru, tisk propagačních plakátů apod.) přerozdělují potřebným.Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu

NF byl založen následujícími zřizovateli, kteří jsou zároveň i členy správní rady – Jan Jurke, Kryštof Blažek a JUDr. Lucie Trnková. V minulosti spolu organizovali charitativní akce, jako například sbírku teplého oblečení pro lidi bez domova v mrazivém počasí, sbírku hraček a hygienických potřeb pro děti apod. Veškerá pomoc byla předávána nadačním či neziskovým organizacím (FOD Klokánek, Naděje). Zřizovatelé se po úspěchu těchto akcí rozhodli založit NF a shromažďovat nejen materiální pomoc, ale i pomoc finanční a tu prostřednictvím transparentního účtu NF distribuovat potřebným lidem. V průběhu roku budou NF vyhlášeny veřejné sbírky na konkrétní projekty.


ZŘIZOVATELÉ

Jan Jurke, Kryštof Blažek, JUDr. Lucie Trnková


SPRÁVNÍ RADA

MgA. Milan Cais
(čestný člen správní rady)

Od roku 1988 se střídavě věnuje hudbě a výtvarnému umění. Je absolventem AVU (1999) a v současné době pracuje v oborech - socha, instalace, scénografie, performance a video. Účastnil se řady společných výstav u nás i ve světě a jeho práce je zastoupena v několika sbírkách. Od roku 1988 do dnes působí ve skupině Tata Bojs jako skladatel, zpěvák, bubeník, textař, výtvarník a producent. Natočil s ní zatím devět alb, za které skupina postupně obdržela devětkrát výroční cenu APH Anděl a řadu dalších ocenění.

Jan Jurke
(předseda správní rady)

Zaměřuje se na aktivity v oblasti restauračního byznysu. V roce 2000 rozvíjel jako spolumajitel síť studentských kaváren Popocafepetl. V současné době je spolumajitelem unikátní restaurace The PUB, dále připravuje a organizuje řadu akcí včetně cateringu, např. výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty. Již ve studentském věku se zapojil do charitativní činnosti a vedl jako vedoucí skupiny malých dětí v rámci zahraničních zájezdů Českého červeného kříže.

Bc. Kryštof Blažek
(místopředseda správní rady)

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je spolumajitelem unikátní restaurace The PUB. Ve volném čase trenuje tenisovou mládež v areálu TK Hanspaulka.

JUDr. Lucie Trnková
(člen správní rady)

Je advokátem a pracuje ve Spolupracující advokátní kanceláři Trnka & Trnková. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kdy právnické praxi se věnuje od roku 2004. V r. 2008 obhájila rigorózní práci na téma Úprava poměrů k nezletilým dětem. Problematice péče o nezletilé děti se věnuje již od zahájení své právní praxe. V r. 2010 absolvovala komplexní výcvik mediace a obdržela osvědčení od Asociace mediátorů České republiky. Je dobrovolným advokátem na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě. Věnuje se i jiné charitativní činnosti – adopce afrických dětí, člen Přátel dětí UNICEF, pořádání sbírek pro bezdomovce, děti z dětských domovů apod.

Oldřich Tomek
(člen správní rady)

Vystudoval Střední průmyslovou školu a nyní působí jako manager projektu Vše na lodi a správce mariny. Dále se věnuje organizování letních příměstských táborů a výuce dětského yachtingu.

DOZORČÍ ORGÁN

Ing. Jan Engel
(revizor nadačního fondu)

Absolvent Vysoké školy Ekonomické, Fakulty mezinárodního obchodu. Má státní zkoušky z anglického a německého jazyka. V současnosti je zaměstnancem společnosti Gebrüder Weiss jako vedoucí mezinárodní spedice a celní deklarace. Od roku 1996 do roku 2004 se podílel na organizaci mládežnických hokejových turnajů Czech Hockey Challenge CUP.