Příběhy

Domov Sedlec SPMP o.p.s.

Domov Sedlec SPMP o.p.s.

Posláním Domova Sedlec je pomáhat a podporovat lidi s mentálním, příp. kombinovaným postižením, vést kvalitní a v nejvyšší možné míře plnohodnotný život. Základním cílem je sociální edukace osob s mentálním, příp. kombinovaným postižením, která těmto lidem umožňuje se po ukončení školní docházky zapojit dle vlastních schopností a možností v co nejširší možné míře do společnosti, samostatného bydlení a na trhu práce, případně se uplatnit v pracovním procesu alespoň částečně prostřednictvím využívání služeb Denního stacionáře.

Nadační fond ve spolupráci s MČ PRAHA 6 věnoval domovu Sedlec 45.000 Kč

Domov Sedlec SPMP o.p.s.