Příběhy

Domov svaté Rodiny - Petřiny

Domov svaté Rodiny - Petřiny

Domov svaté Rodiny je církevní zařízení v Praze 6, které poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.

Posláním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné prostředí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný život klientů a naplňování jejich seberealizace, přispívat k rozvoji jejich osobnosti a posilovat křesťanskou atmosféru v celém Domově a pokračovat v odkazu sestry Akvinely!


Nadační fond poskytl finanční příspěvek 8.000 Kč určený na zakoupení váhy ke zvedáku pro imobilní klienty! Domov svaté Rodiny - Petřiny