Příběhy

Domov svaté Rodiny - hřiště

Domov svaté Rodiny - hřiště

Klientům Domov svaté Rodiny, který poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bylo 8.9. zpřístupněno hřiště s cvičícími prvky, na které jsme z části přispěli.

Domov svaté Rodiny - hřiště