Příběhy

Honzík H.

Honzík H.

Honzík H. se narodil 23. 2. 2014 s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky, kde má pouze dva prsty a to palec a prsteníček.
Když bylo Honzíkovi asi půl roku, lékaři diagnostikovali opoždění psychomotorického vývoje. Objevily se také první epileptické záchvaty. Později se zjistilo, že Honzík trpí těžkou formou epilepsie tzv. Westovým syndromem. Jeho vývoj se téměř zastavil, nehraje si, nesleduje ani nefixuje očičkama, nesedí a neleze. Je odkázán na pomoc druhé osoby po dobu 24 hodin denně. Prognóza budoucího vývoje je značně nejistá, může ji však zlepšit pravidelná rehabilitace a další terapie - např. speciální lázeňské pobyty, rehabilitace v bazénu, canisterapie, hipoterapie atp.

Nadační fond ve spolupráci s Tiscalimedia.cz věnoval Honzíkovi 100.000 Kč na intenzivní rehabilitační pobyt v Adeli Centru v Piešťanech, protože tato speciální rehabilitace mu může pomoci ke zlepšení vývoje.

Honzík H.