Příběhy

Kačenka V.

Kačenka V.

Katka je zdravotně postižená dvacetiletá dívka, která trpí Rettůvym syndromem (ztráta úchopových schopností, doprovázená závažnými poruchami hybnosti, spolu výskyt epilepsie, částečně autistické chování). Je na vozíčku. Otec od nich odešel, když bylo Katce asi 3 roky (neunesl psychicky zdravotní stav dcery). Katka má nejtěžší stupeň postižen.

Nadační fond ve spolupráci s MČ PRAHA 6 věnoval Kačence 45.000 Kč na osobního asistenta.

Kačenka V.