Příběhy

Kubík Š.

Kubík Š.

Devítiletý Jakub je na invalidním vozíku a trpí mozkovou obrnou. Pomoci mu může léčba, kterou v ČR nehradí zdravotní pojišťovny. Jde o léčebný pobyt v Centru Hájek - Šťáhlavice, kde se specializují na léčbu metodou TheraSuit – speciální stabilizační (kosmický) obleček, který umožňuje specifické aktivace a relaxace chybně fungujících svalových skupin, stimulace centrálního nervového systému, korekce pohybových stereotypů, zvýšení samostatnosti a soběstačnosti. Obleček umožňuje i dosud nechodícím klientům udržet rovnováhu, stabilizovat stoj a zahájit chůzi. Tento pobyt již získal šestiletý Tadeáš a výrazně mu pomohl

Kubík Š.