Příběhy

Matěj, Marie, Tadeáš, Filip a Štěpán - děti kterým je určena pomoc z Vánočního Bazáááru 2018

Matěj, Marie, Tadeáš, Filip a Štěpán - děti kterým je určena pomoc z Vánočního Bazáááru 2018

Matěj H., 

je 8 letý chlapec s diagnózou Downův syndrom s poruchou autistického spektra. Matěj nemluví (pouze vydává nesrozumitelné zvuky a skřeky), není orientovaný, používá celodenně pleny, špatně se pohybuje. Na delší trasy ho maminka vozí ve speciálním kočárku. Na základě jeho zvlášť těžkého zdravotního postižení potřebuje celodenní péči. Matěj navštěvuje ZŠS Rooseveltova. Žije ve společné domácnosti s maminkou a starší sestrou. Matěj velmi rád a pěkně maluje a nejraději ze všeho kouká na pohádky, které ho uklidňují.

Maminka by si pro Matěje přála pořídit interaktivní tabuli s projektorem, u které by byla záruka, že jí nerozbije, neboť projektor je umístěn vysoko a Matěj si díky ní bude moci malovat jinde než po zdech bytu. Pokud se o Matějovi chcete dozvědět více, navštivte jeho webové stránky www.matejovacesta.cz

 

Dvojčata Filip a Štěpán Š.

Filípek a Štěpánek jsou 8letá dvojčata s autismem. Život jim velice komplikuje špatné porozumění a  problémy s komunikací, které způsobují následné potíže se začleněním do kolektivu. Dále mají problém s omezenými zájmy, potřebují neustálý dohled, protože nerozlišují bezpečné a nebezpečné situace. Další potíže mají s regulací emocí. Omezená komunikace je frustruje natolik, že dochází k prudkým výkyvům jejich nálad.

Kluci začali mít zájem o lyžování, což je pro rodiče veliká radost, protože není moc činností, co by je tolik bavily.  Z výtěžku bazááárku tedy bude dětem zakoupeno lyžařské vybavení.  

  

Marie P., 

je 6 letá holčička, která žije pouze se svou maminkou. Marie  má Downův syndrom a celkově je velmi hyperaktivní, neudrží stabilitu a často padá. Bohužel je také nedoslýchavá a má problém s polykáním, nekouše a nejí tuhou stravu. Marie potřebuje pomoc téměř při všech základních životních činnostech.  

 Marušce by velmi pomohlo uhrazení části nákladů na hipoterapii, která jí nahrazuje fyzioterapii a pomáhá jí s udržením stability a zmírněním svalového napětí.

Tadeáš L.,

je 10 letý chlapec, který se léčí s epilepsií, ADHD a nádorem na mozkovém kmeni. Tadeáš má sníženou imunitu, pomalý růst a trpí migrénou. U Tadeáše se jedná o hraniční mentální retardaci. Pohybuje se bez potíží, ale venku a po schodech je jistějším s doprovodem druhé osoby. Potřebuje pomoc a dohled při oblékání, stravování a hygieně. Tadeáš žije ve společné domácnosti s maminkou, sestrou a bratrem. Tadeáš velice rád plave.

Z výtěžku Vánočního bazááárku mu bude uhrazena pomoc asistenta při plavání. 


Matěj, Marie, Tadeáš, Filip a Štěpán - děti kterým je určena pomoc z Vánočního Bazáááru 2018