Příběhy

Tadeáš Tobiška

Tadeáš Tobiška

Tadeášovi je 6 let a žije s diagnózou dětské mozkové obrny – diparéza s kvadrupyramidovou symptomatologií a centrální poruchou zraku, přičemž v květnu 2012 podstoupil operaci – tenotomie (chirurgické přetětí šlach) na obou dolních končetinách. 


Od září 2013 navštěvuje se svým bráškou-dvojčetem běžnou mateřskou školku, neboť se chce zapojovat do všech aktivit jako jeho bratr Lukáš. Protože nemůže chodit, je to pro něj mnohem obtížnější, ale dělá velké pokroky a oproti minulým letům, kdy navštěvoval speciální školku se velmi zlepšil. Tadeáš umí samostatně ovládat invalidní vozík a jezdí na motomedu. Také 2 – 3 x týdně chodí na hipoterapii, plavat a denně cvičí Vojtovu metodu a začal zvládat první kroky v chodítku. 


Z vašich příspěvků Nadační fond Šestý smysl uhradil Tadeášovi léčebný pobyt v Centru Hájek - Šťáhlavice, kde se specializují na léčbu metodou TheraSuit – speciální stabilizační (kosmický) obleček, který umožňuje specifické aktivace a relaxace chybně fungujících svalových skupin, stimulace centrálního nervového systému, korekce pohybových stereotypů, zvýšení samostatnosti a soběstačnosti. Obleček umožňuje i dosud nechodícím klientům udržet rovnováhu, stabilizovat stoj a zahájit chůzi.

Tato metoda rehabilitace není v ČR hrazena zdravotní pojišťovnou. Cena rehabilitace činí 25.000 Kč (10 dní, 2 hodiny denně), vstupní a výstupní prohlídka 2.000 Kč, fyzikální terapie (oxygenoterapie, magnetoterapie atd.) 360 Kč / hodinu, další rehabilitace (Vojtova metoda, Bobathova metoda, Reflexní terapie atd.) 500 Kč / hodinu– kdy je vhodné tyto metody rehabilitace doplnit alespoň jednou denně.

Celková cena pobytu činí 36.000,– a Nadační fond Šestý smysl přispěl částkou 2 x 15.000,–

Tadeáš Tobiška