Příběhy

Vánoční Bazááár 2023 - komu letos pomůžeme

Vánoční Bazááár 2023 - komu letos pomůžeme

Matyáš H., je 6 letý chlapec s těžkým kombinovaným postižením (mentální i pohybové).  Matyášek sám nechodí, nemluví, vydává pouze zvuky a jen částečně rozumí. Venku se pohybuje pomocí kočárku. Jinak je ale veselý chlapec, který má rád koupání ve vodě a mazlení pejska u babičky. Matyášek žije ve společné domácnosti s maminkou a tatínkem, sourozence nemá. Maminka musela ukončit pracovní poměr, neboť péče o Matyáška je velmi náročná a věnuje mu veškerý čas. Více o Matyáškovi najdete na FB: https://www.facebook.com/matyaskuvsvet  (IG: https://www.instagram.com/matyaskuv_svet/)

Matyáškovi v jeho vývoji moc pomáhají rehabilitace a cvičení. Z výtěžku Vánočního bazááárku budou uhrazeny rehabilitace (ergoterapie) na klinice Fyzioland v Uhříněvsi, kam dochází pravidelně na ergoterepii jednou týdně. 

 

Jáchym K., je  šestiletý chlapec, který na první pohled vypadá jako zcela zdravé dítě. Bohužel tomu tak není. Jáchym trpí poruchou autistickém spektra a má mentální postižení, což se v praxi projevuje například tak, že je neverbální, má velice špatné porozumění, nezvládá běžné sociální situace, je přecitlivělý na určité zvuky atd. Jáchym tedy vyžaduje neustálý dohled a pomoc při běžných každodenních činnostech.  

V současné době rodina nejvíce řeší otázku Jáchymovy komunikace. Jáchym se s rodinnými příslušníky a s učitelkami v mateřské škole dorozumívá pomocí znakování. Příští rok má však nastoupit do školy, což pravděpodobně způsobí komunikační problém.

Z výtěžku Vánočního Bazáárku bude tedy zakoupen komunikátor s hlasovým výstupem v podobě tabletu se speciální aplikací, do  které se nahrají obrázky s Jáchymovou slovní zásobou a  Jáchym pak bude ve škole bude komunikovat tak, že si v aplikaci vyhledá příslušný obrázek a aplikace tento obrázek nahlas pojmenuje. 

 


Vánoční Bazááár 2023 - komu letos pomůžeme