Příběhy

Vánoční Bazááár 2023 - komu letos pomůžeme

Vánoční Bazááár 2023 - komu letos pomůžeme

Matyáš, nar. 2017. Jedná se o šestiletého chlapce, který má celkově opožděný vývoj, má diagnostikované těžké kombinované postižení (mentální i pohybové). Navštěvuje Speciální mateřskou školku v Kobylisích. Matyáš nechodí, nemluví, vydává pouze zvuky, orientuje se pouze v nejbližších osobách. Venku se pohybuje pomocí kočárku, ve školce používá speciální kočárek. Dle sdělení matky bude do budoucna potřeba zajistit invalidní vozík. Přepravován je pouze osobním motorovým vozidlem. Matyáš žije ve společné domácnosti s matkou a otcem, sourozence nemá.  Matka od května t. r. přestala pracovat, jelikož  péče o Matyáše , s kterým se musí denně rehabilitovat, je natolik náročná, že musela pracovní poměr ukončit.  Matyáš pobírá příspěvek na péči ve stupni závislosti IV, příspěvek na mobilitu a je držitel průkazu ZTP/P.

Jáchym, nar. 2017. Jáchym je také šestiletý chlapec, který trpí poruchou autistického spektra v kombinaci se středně těžkou mentální retardací. V oblasti mobility nemá výraznější omezení. Je schopen pohybu bez jakékoliv opory, ale je třeba neustálého dohledu  a pomoci druhé osoby nad každodenními běžnými činnostmi.  Komunikace s Jáchymem je velmi omezená, jelikož nemluví. Má znalost pouze  pár základních slov jako „máma, táta, auto atd.“ Komunikace tedy převážně probíhá primárně pomocí znaků, které se postupně učí. Pokud chybí pro danou věc  nebo aktivitu znak, je též možné použít fotografie. Míra porozumění je tedy opravdu omezená. Jáchym bydlí spolu s rodiči a dvěma sourozenci. Na rodiče je velmi fixován, nejraději má celou rodinu pohromadě. Rodinné příslušníky rozezná, ale zájem o ostatní příliš neprojevuje. Navštěvuje Fakultní mateřskou školku se speciální péčí na Praze 6, Arabská. Jáchym pobírá příspěvek na péči ve stupni závislosti III, příspěvek na mobilitu a je držitel průkazu ZTP/P.


Vánoční Bazááár 2023 - komu letos pomůžeme