Příběhy

ZŠ Hanspaulka

ZŠ Hanspaulka

Kryštůfek B. je 6-ti letý chlapec z Prahy 6, který trpí spinální muskulární atrofií, což je nervosvalové progresivní onemocnění genetického původu, které způsobuje postupné ochabování svalstva. Kryštof se nemůže postavit na vlastní nohy a je odkázán na invalidní vozík a ostatní kompenzační pomůcky. Nadační fond Šestý smysl pořídil Kryštůfkovi speciální autosedačku vyrobenou ve Velké Británii.

Kryštůfek v současné době navštěvuje Mateřskou školku Kohoutek, která je umístěna ve zrekonstruovaném objektu bývalé družiny Základní školy Hanspaulka a Kryštůfek tak využívá i zázemí této základní školy. Od září 2015 nastupuje Kryštof na základní školu a bylo by pro něj ideální, pokud by mohl nastoupit právě na ZŠ Hanspaulka, neboť se nachází nedaleko bydliště Kryštofa. Budova školy, celé zázemí a spousta učitelů jsou mu již důvěrně známy. ZŠ Hanspaulka však bohužel v současné době nemá bezbariérový přístup. Z tohoto důvodu oslovila ředitelka školy Ing. Marie Pojerová mimo jiné i Nadační fond Šestý smysl s žádostí o finanční příspěvek na vybudování schodišťové plošiny pro bezbariérový přístup Kryštofa a dalších handicapovaných žáků do ZŠ Hanspaulka.

Schodišťová plošina byla v únoru 2015 úspěšně nainstalována v zadním vstupu do ZŠ z ulice Na Čihadle, kde se nacházejí třídy pro prvňáčky. Specializované učebny (počítačová aj.) a učebny vyšších ročníků jsou umístěny v hlavní budově školy. Přístup handicapovaných žáků k těmto učebnám přes spojovací chodbu se sedmi schody zajistí právě schodišťová plošina, na jejíž vybudování přispěl i Nadační fond Šestý smysl. Foto z předávání naleznete v naší galerii! :-)

ZŠ Hanspaulka