Příběhy

ZŠ Naše Rooseveltka

ZŠ Naše Rooseveltka

Davidovi a Michale ze ZŠ Naše Rooseveltka jsme přispěli na ozdravný pobyt na horách a prý si ho s ostatními dětmi moc užili. ZŠ Roosveltova vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Moc děkujeme kolektivu učitelů a fotografovi, že jsme měli možnost účastnit se výuky a seznámit se s příjemným prostředím, veselými dětmi a skvělými pedagogy působícími na této škole. Budeme se těšit na další případnou spolupráci.

ZŠ Naše Rooseveltka