Chci pomoci

Chci pomoci

Nadační fond Šestý smysl zřídil veřejnou sbírku (S-MHMP/1241484/2013), ke které je přiřazen speciální transparentní bankovní účet:

107-5920070207/0100, vedený u Komerční Banky. Aktuální stav veřejné sbírky naleznete ZDE!

Individuální dárcovství

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně, a to na transparentní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu:

107-5060670287/0100, stav transparentního účtu ZDE

Daňový odečet pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu) odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1.000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. V případě Vašeho zájmu Vám tedy vystavíme potvrzení o převzetí daru pro daňové účely, kdy nás prosím kontaktujte na našem emailu.

Firemní dárcovství

V případě, že Vaše společnost bude mít zájem o podporu našeho nadačního fondu, jsme připraveni uzavřít darovací smlouvy a vystavit Vám potvrzení o převzetí daru, dle kterého můžete hodnotu daru odečíst od základu daně, a to v souladu s ust. § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Dále v případě darování větších finančních částek, opakovaných darů či sponzoringu, nabízíme možnost umístění interaktivního loga na naše webové stránky a uvedení Vaší společnosti jako sponzora NF a případně i možnost spolurozhodovat o výběru žadatele či projektu, jimž bude nadační příspěvek poskytnut. Vše záleží na společné domluvě, kdy se budeme snažit vyjít Vaší společnosti maximálně vstříc.

Věcné dary

Přispět také můžete formou materiální pomoci. Dary přijímáme v sídle nadačního fondu, a to po telefonické či emailové domluvě.

Dobrovolnictví

Nehonorovaná dobrovolnická práce je vždy konkrétně domlouvána na určité projekty, a to např. pomoc s prodejem, tříděním věcných darů, administrativní pomoc apod. Máte-li o tento typ podpory zájem, napište nám prosím na e-mail.