Příběhy

Saša, Eliška, Josífek a Jakub - děti kterým je určena pomoc z Vánočního Bazáááru 2019

Saša, Eliška, Josífek a Jakub - děti kterým je určena pomoc z Vánočního Bazáááru 2019

Saša S. (11 let) je chytrý a laskavý kluk s těžkým autismem. Slovně komunikuje jen velmi omezeně, nerozumí běžné řeči a nedokáže se orientovat v běžných situacích okolního světa. Nejlepším dárkem pro něj proto bude služba asistenta, s kterým bude chodit na procházky.

Eliška J. (9 let) trpí poruchou autistického spektra, má postižení i jemné motoriky a grafomotoriky. Eliška si přeje nový Tablet, který využije k různým elektronickým i vzdělávacím hrám.

Josífek D.  (6,5 let) má diagnostikovanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou ADHD, úzkostnou poruchu, poruchu emocí a chování, komplexní vývojové trauma. Dárek pro něj bude nová postel.

Jakub T. (7 let) je z dvojčat.  Po narození vážil pouze 630g a musel podstoupit 3 operace. Trpí syndromem krátkého střeva. Nedokáže vstřebat dostatek živin a tak je  o 15 kg lehčí a 15 cm menší než jeho bráška, který je zdráv. Kubík má i další diagnózy-ADHD, nerovnoměrný vývoj, sociální nezralost a také vadu řeči a oční vadu. Moc by si přál odlehčené kolo a koloběžku, aby mohl se svou rodinou sportovat.


Saša, Eliška, Josífek a Jakub - děti kterým je určena pomoc z Vánočního Bazáááru 2019