Příběhy

Věra, Honza a Tomáš - DĚTI KTERÝM JE URČENA POMOC Z VÁNOČNÍHO BAZÁÁÁRU 2021

Věra, Honza a Tomáš - DĚTI KTERÝM JE URČENA POMOC Z VÁNOČNÍHO BAZÁÁÁRU 2021

Tomáš je osmnáctiletý chlapec, který má diagnostikovanou těžkou mentální retardaci v kombinaci s poruchou autistického spektra. Pohybuje se bez jakékoliv opory, pomoc potřebuje s chůzí po schodech a chůzí v terénu. Tomáš je inkontinentní, není schopen psát, číst, počítat, skoro nemluví, řekne jen mami nebo vydá nějaký zvuk. Slyší a vidí dobře. Rád si prohlíží knihy s barevnými obrázky, v televizi a na tabletu sleduje především pohádky. Tomáš bydlí spolu s matkou a jejím přítelem v pronajatém bytě. Má ještě dva malé sourozence (bratr 6 let a sestra 5 let). Matka i její přítel pracují ve směnném provozu jako obsluha čerpací stanice a v náročné péči o Tomáše i jeho malé sourozence se střídají.  

Honzík je autistický chlapec se středně těžkou mentální retardací. Nerad se pohybuje, nechce moc chodit, matka ho všude musí přepravovat osobním vozem. Honzík má rád jídlo a nejraději jí rukama, příbor používá jen když mu to matka připomene. Honzík se projevuje především houkáním, gesty, výkřiky nebo jednoslovnými termíny. Mnohdy opakuje věty ostatních (komunikuje česky i anglicky). Žije s rodiči v pronajatém bytě, má mladšího sourozence Samuela, který je zdráv. Honzík od září t.r. navštěvuje denní stacionář Paprsek. Má velmi rád elektroniku, zejména tablet a PC kde sleduje různá videa. 

Věrka trpí vzácným genetickým onemocněním Williamsovým syndromem, jedná se u ní o středně těžkou mentální retardaci. Žije s rodiči, udržuje pouze rodinné vztahy, ale je velmi přátelská, společenská až důvěřivá. Zvládá slovní komunikaci, písemnou nezvládne, píše pouze omezeně na PC. Všude musí mít doprovod, nemá ráda MHD, je přepravována pouze osobním vozidlem. Veškerou péči o Věrku zajišťují rodiče.

 


Věra, Honza a Tomáš - DĚTI KTERÝM JE URČENA POMOC Z VÁNOČNÍHO BAZÁÁÁRU 2021