Hledám pomoc

Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku

Nadační příspěvek lze poskytnout výhradně v souladu s účelem nadačního fondu, kterým je podpora dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Komu lze nadační příspěvek poskytnout

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu, má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu Městské části Prahy 6, a která o poskytnutí nadačního příspěvku nadační fond požádá.

Postup pro získání nadačního příspěvku

Nejprve je nutné vyplnit a odeslat písemnou žádost, jejíž součástí je i Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář naleznete ZDE.

O poskytnutí či neposkytnutí nadačního příspěvku rozhodne správní rada nejpozději do dvou (2) měsíců od podání žádosti, případně od jejího řádného doplnění. O rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován, a to na kontaktním emailu uvedeném v žádosti.

Subjekt, jemuž byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen tento příspěvek použít v souladu s účelem a s podmínkami stanovenými v rozhodnutí správní rady o udělení příspěvku.

Veškeré podrobnější informace o podmínkách pro poskytnutí nadačního příspěvku naleznete ve Statutu Nadačního fondu.Poslat email